Orgel bespelen

Wanneer er belangstelling bestaat voor een bespeling van het monumentale Knipscheer-orgel (1844) in de Kerk aan het Spui, Spui 12, te Strijen, dan graag een gemotiveerd verzoek indienen bij ondergetekende.

Stichting Knipscheer-Orgel Strijen tracht deze verzoeken zoveel mogelijk in te plannen op de Landelijke Open Monumentendag.

Voordeel voor de bezoekende organist is, dat het op die dag geheel gratis spelen is.

Tijdens Open Monumentendag bent u dit jaar van harte welkom op zaterdag 9 september a.s. bij voorkeur in de ochtend (na 10.00 uur).

Wanneer u liever op een ander tijdstip komt spelen, vraagt de eerder genoemde Stichting daarvoor een bijdrage ten bate van het onderhoud aan het Knipscheer monument van Euro 10,00 /pp / uur

In alle gevallen verzoeken wij om via email nadere afspraken te maken met ondergetekende.

Stichting Knipscheer-Orgel Strijen

Aart den Ouden

aart.denouden@planet.nl