Home

Welkom op de website van het Knipscheer orgel in de Gereformeerde kerk van Strijen. Hier vind u oa informatie over de geschiedenis van het orgel.

Eindelijk! Officiële ingebruikname van ons orgel. Blader naar beneden voor informatie.

Feestelijke ingebruikname, na groot-onderhoud, van ons monumentale Knipscheer-orgel

Op zaterdag 23 april jl. heeft de feestelijke ingebruikname van het Knipscheer-orgel plaatsgevonden.

 

Over ons

De Stichting Knipscheerorgel heeft als doel het instand houden en het goed laten functioneren van het Knipscheer-Orgel dat zich in de Gereformeerde Kerk van Strijen bevindt.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • hiervoor de benodigde middelen bijeen te brengen o.a. door maandelijks oud papier in te zamelen in twee wijken van Strijen. De opbrengst van de dinsdagavond komt ten goede van de Stichting zelf. Die van de woensdagavond is bestemd voor de Gereformeerde Kerk.
  • een zo breed mogelijke belangstelling voor het instrument te wekken via het organiseren van evenementen. Echter wel onder respectering van het kerkelijk karakter van het gebouw, dat in eerste instantie bedoeld is voor de eredienst.

Het bestuur van de Stichting bestaat tenminste uit 5 leden. In principe moet één van de bestuursleden lid zijn van de Kerkenraad. Dit om een goede communicatie tussen de Stichting en de Kerk in stand te houden. De overige leden worden vanuit de Stichting aangezocht om lid te worden

Contact

voorzitter/secretaris: dhr. B. Van Roon
penningmeester: dhr. J.J. Ras
e-mail: knipscheer@gereformeerdekerkstrijen.nl