Contact

voorzitter/secretaris: dhr. B. Van Roon
penningmeester: dhr. J.J. Ras
e-mail: knipscheer@gereformeerdekerkstrijen.nl