Open monumentendag 12 september

Stichting Knipscheer-Orgel Strijen heeft slecht en goed nieuws….

Het slechte nieuws…
heeft betrekking op de Landelijke Open Monumentendag 2020, zaterdag 12 september.

Ondanks het feit dat wij, in eerste instantie, onze kerk en ons monumentale Knipscheer-orgel open zouden stellen voor bezoek, bezichtiging en beluistering zijn wij ondanks al onze ideeën, inspanningen en voorbereidingen er toch niet in geslaagd om voor deze Open Monumentendag gezondheidsveilige activiteiten voor medewerkers en publiek te organiseren.

Het bezoek aan ons kleine kerkgebouw en zeker aan en in ons monumentale Knipscheer-orgel levert, bij nader inzien, toch teveel organisatorische problemen op m.b.t. de Corona-gezondheidseisen.

Wij hopen zeker, als de omstandigheden het dan toelaten, volgend jaar weer aan de Open Monumentendag deel te kunnen nemen.

Het goede nieuws…
betreft het geplande groot-onderhoud aan ons Knipscheer-orgel.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Orgelmakerij Reil uit Heerde en zullen maandag 28 september 2020 aanvangen en naar verwachting medio december 2020 gereed zijn.

Zij omvatten o.a.:

  • Schimmelvorming in het orgel verwijderen
  • Houten pijpen die op dit moment niet goed gestemd kunnen worden, herstellen.
  • Gescheurde houten pijpen herstellen.
  • Metalen pijpen voorzien van nieuwe afdichtingen, zodat ze beter op stemming blijven.
  • Vuil en stof van vele jaren uit het orgel verwijderen.
  • Aanbrengen van liegelind (geweven vilt) in de windladen.
  • Het pijpwerk in het front voldoende stabiliteit teruggeven zodat zij een goede toon behouden.
  • Oxidatie van de koppen verwijderen bij enkele tongwerken (Dulciaan, Fagot, Trompet 8).

Na het groot onderhoud zal  ons monumentale Knipscheer-orgel weer feestelijk in gebruik worden genomen. De planning is om dat op 23 december 2020 om 20.00 uur te laten plaatsvinden met een speciaal programma, waarbij ook het feestelijke cadeau een rol zal spelen dat wij vorig jaar van Wethouder Harry van Waveren mochten ontvangen ter gelegenheid van de verlening van de Gemeentelijke Monumentale status aan ons Knipscheer-orgel (te weten: geld voor een compositie-opdracht speciaal voor ons orgel).

Cor Ardesch stadsorganist van Dordrecht en organist van de Grote Kerk aldaar, aan wie onze Stichting deze compositie-opdracht gegund heeft, zal diezelfde avond woensdag 23 december zijn compositie klinkend in premiere brengen tijdens de feestelijke ingebruikname van ons orgel.